• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Thursday, August 8, 2013

انتقال مجدد یکی‌ از هفت مدیر دربند جامعه بهائی از بیمارستان به زندان

Posted by UNITY4IRAN On 9:39 AM No comments

سعید رضایی، یکی‌ از هفت مدیر دربند جامعه بهائی در ایران که ۲ هفته پیش به علت بیماری گوارشی به بیمارستان منتقل شده بود، مجددا دیروز ۱۶ مرداد به زندان بازگردانده شد.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، این انتقال در شرایطی صورت گرفته است که پس از انجام آزمایشهای گوناگون، پزشکان متوجه می‌شوند که سعید رضایی دچار نارسایی قلبی نیز می‌باشد. به طوری که بیش از هفتاد درصد از دو عروق قلبی ایشان مسدود بوده که منجر به انجام عمل جراحی بر روی وی می‌شود.
آقای رضایی پس از انجام عمل جراحی قلب و به رغم توصیه پزشکان مبنی بر حدود یک‌ماه مراقبت ویژه در محیط آرام، روز گذشته برابر با ۱۵ مرداد مجددا به زندان رجایی شهر منتقل شده است. آقای رضایی حدود ۵ سال است که بدون مرخصی در زندان به سر می‌-برد.

0 comments:

Post a Comment