• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, August 5, 2013

پدر حسین رونقی ملکی به دادگاه احضار شد

Posted by UNITY4IRAN On 11:01 AM No comments

سید احمد رونقی ملکی؛ پدر فعال زندانی حسین رونقی ملکی امروز برای حضور در دادگاه تبریز احضار شد.
بر اساس اخبار رسیده به کمیته گزارشگران حقوق بشر احمد رونقی ملکی براساس مندرجات احضاریه می بایست ظرف مدت سه روز در در شعبه هشتم دادگاه تبریز حاضر شده و به سؤالات موجود در پرونده فعالیتهای داوطلبانه برای کمک به آسیب دیدگان زلزله آذربایجان پاسخ گوید.
احمد رونقی ملکی یکی از شهروندانی است که در تاریخ 22 آگوست 2012 در کمپ امدادرسانی سرند آذربایجان هنگام کمک رسانی به‌ مجروحان و آسیب دیدگان زلزله بازداشت شد. در آن زمان حسین رونقی ملکی که در مرخصی به سر میبرد به همراه برادرش حسن به اتهام مشابه بازداشت شدند و متعاقبا در شعبه یکم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حمل باربه اتهام اجماع و تبانی علیه امنیت ملی با حکم زندان مواجه شدند.
بر اساس این حکم حسین رونقی ملکی به دو سال و نیم زندان محکوم و این حکم جدید مجموع سالهای محکومیت وی را به هفده سال و نیم افزایش داد . علی‌رغم نیاز مبرم و فوری به مراقبت های پزشکی وی اکنون مشغول گذراندن محکویت خود در زندان اوین تهران است .پیش از این در ماه زانویه سال 2013 پدر حسین پس از احضار به دادگاه با اتهام توهین به دادگاه روبه رو شد . سید احمد رونقی ملکی، که سابقا در هیچ فعالیت سیاسی مشارکت نداشته و از اهدا کمک مالی به اسیبدیدگان زلزله دریغ نکرده اکنون با اتهام کمک به هموطنان خود روبه رو است.

0 comments:

Post a Comment