• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, August 5, 2013

حسنی مبارک: مرگ در زندان برایم شرافتمندانه تر از زندگی بیرون زندان با عفو است

Posted by UNITY4IRAN On 3:05 PM No comments

العربیه: حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق مصر ضمن اعلام مخالفت با درخواست‌ها برای عفو خود و پسرانش، گفت: "این که در داخل زندان و پشت میله‌های آهنی بمیرم، برایم شرافتمندانه‌تر از زندگی است که بیرون از زندان و به خاطر عفو باشد."
به نوشته روزنامه المصری الیوم، صفحه "متاسفم رئیس"، یکی از صفحات مصری موجود در پایگاه اجتماعی فیس بوک، اخیرا نامه‌ای را از حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر منتشر کرد که در آن، مبارک اعلام کرده با درخواست‌ها و تلاش‌های میانجی‌گرانه برای عفو خود مخالف است.
در این نامه که در زندان طره نوشته شده، مبارک اعلام کرده درخواست‌ها و تلاش‌های برخی گروه‌ها برای عفو خود و پسرانش علاء و جمال مبارک، از زندان یا آزادی به خاطر اوضاع نامطلوب جسمانی‌ را نمی پذیرد.
مبارک در این نامه نوشته است که حتی اگر این میانجی گری توسط کمیته‌های حقوق بشر مصر صورت گیرد، حاضر به قبول آن نیست.
در ادامه این نامه رئیس جمهور اسبق مصر بیان داشته است: "همانگونه که در جریان انقلاب 25 ژانویه، با دخالت‌های خارجی و میانجی‌گری‌ آمریکا میان خود و ملت مصر مخالف بودم، حالا هم حاضر نیستم میانجی‌گری میان خود با دستگاه قضایی مصر را بپذیرم."
مبارک در این نامه اعلام کرده تا آخرین لحظات زندگی‌ در جنگی که میان دستگاه قضایی مصر با وی و پسرانش آغاز شده، ایستادگی می‌کند و حتی اگر این امر در نهایت به مرگ وی و پسرانش در زندان بینجامد، باز هم اطمینان کامل دارد که آن‌ها بی‌گناهند و منتظر حکم تاریخ خواهند ماند.
رئیس جمهور اسبق مصر افزوده است: "هرگز به کمتر از حکم تاریخ، دستگاه قضایی و قانون راضی نمی‌شوم، چراکه در قاموس نظامی من کلمه "عفو یا بخشش به خاطر وضعیت جسمی" معنایی ندارد."
به نوشته روزنامه المصری الیوم، پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق مصر و بازداشت وی در مکانی نامعلوم، و نیز میانجی‌گری‌های غرب برای آزادی مرسی، برخی کمیته‌های فعال در عرصه حقوق بشر تلاش کردند به حسنی مبارک برای خروج از زندان طره به خاطر اوضاع نامطلوب جسمانی‌ کمک کنند تا بقیه دوره معالجاتش را در بیمارستان نظامی مصر سپری کند.

0 comments:

Post a Comment