• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Thursday, August 1, 2013

بی‌خبری از وضعیت یکی از بازداشت شدگان سرای اهل قلم با گذشت پنجاه روز

Posted by UNITY4IRAN On 7:49 PM No comments

با گذشت پنجاه روز از بازداشت پژمان ظفرمند بازپرس پرونده حتی اجازه ورود پدرش به بازپرسی و آگاهی از وضعیت پرونده پسرش را نیز نداده است و تلاش خانواده برای ملاقات بی‌نتیجه بوده است.
به گزارش ندای سبز آزادی، پژمان ظفرمند در طول تبلیغات انتخاباتی در ستاد دکتر عارف در شرق تهران فعالیت می‌کرد که پس از انصراف عارف در ستاد روحانی فعال بود پیش از این نیز پژمان ظفرمند در سرای اهل قلم بازداشت شده بود که پس از یک ماه بازداشت آزاد شد و در شعبه صلواتی به پنج سال حبس محکوم گردید.
چند روز بعد از انتخابات نیمه شب، ماموران امنیتی به شکستن درب ورودی وی را بازداشت و به همراه خود می‌برند. چند روز اول هیچ کس از وضعیت پژمان ظفرمند خبر نداشت که پس از تماس وی از زندان اوین خانواده از بازداشت او مطلع می‌شوند. ماموران به صورت ناگهانی با شکستن در وی را بازداشت می‌کنند و تلفن همران و لب تاپ او را نیز با خود برده بودند.
بازپرس پرونده از ورود پدر پژمان به دادسرای اوین برای پیگری وضعیت پسرش جلوگیری کرده گفته است که بروید، اگر نیازی بود خودمان خبرتان می‌کنیم.
بر اساس این گزارش، تنها اطلاعی که از وی وجود دارد، تماس تلفنی بوده است که پژمان گفته است از بند ۲۰۹ به ۲۴۰ منتقل شده ولی همچنان در انفرادی و تنهاست.

0 comments:

Post a Comment