• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, August 5, 2013

اجازه تردد به مشمولین ایرانی مقیم خارج از کشور/توقف فروش خدمت سربازی

Posted by UNITY4IRAN On 3:24 PM No comments

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح درباره شرایط جدید مشمولین ایرانی خارج از کشور گفت: برای حفظ علقه ایرانیان مقیم خارج از کشور با سرزمین مادری و جلوگیری از قطع ارتباط آنان با کشور و رفع دغدغه ها و نگرانی خانواده های آنها، بر اساس مصوبات جدید، مشمولین ایرانی مقیم خارج از کشور که حداقل 3 سال در خارج اقامت داشته باشند می توانند به مدت 3 ماه و حداکثر 2 بار در سال بدون تعیین تکلیف سربازی به کشور سفر کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار موسی کمالی در مورد چگونگی دریافت مجوز اظهار داشت: این افراد بایستی به سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه و قبل از ورود به کشور گذرنامه خود را به مهر اجازه تردد که قبلا برای این کار پیش بینی شده است، ممهور کنند.مهلت اجرای این مقررات تا سال 1396 می باشد.
وی در ادامه اظهار داشت: کسانی که با توجه به مقررات در خارج از کشور مشغول تحصیل هستند و یا فرزندان ماموران جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که والدین خود را همراهی می کنند از این قاعده مستثنی هستند و طبق قوانین مربوط، در صورت لزم می توانند بیش از سه ماه نیز به کشور مسافرت کنند.
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در پایان تاکید نمود: از زمان ابلاغ این مقررات، اجرای مقررات مصوب سال 85 که به مشمولین ایرانی که قبل از سال 83 از کشور خارج شده بودند اجازه خرید سربازی می داد متوقف می شود . به همین خاطر کسانی که قبلا بر اساس مقررات قبلی برایخرید سربازی اقدام کرده و تشکیل پرونده داده بودند مقررات جدید عطف به ما سبق نشده و بر اساس قانون قبلی به وضعیت آنان رسیدگی خواهد شد.

0 comments:

Post a Comment