• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Wednesday, August 7, 2013

اطلاعیه کميته دفاع از بهنام ابراهيم زاده

Posted by UNITY4IRAN On 7:43 PM No comments

"کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده" با انتشار اطلاعیه شماره 10 خود باز گرداندن بهنام ابراهیم زاده به زندان را یک جنایت آشکار توصیف نمود.
در بخشی از این اطلاعیه تصریح شده است که مقام دادستانی با تمدید مرخصی این فعال کارگری و حقوق کودکان مخالفت کرده است. بهنام ابراهیم زاده از اعضای کمیته پیگیری تشکلهای آزاد کارگری و جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان که چندی پیش برای پیگیری درمان تنها فرزند بیمارش نیما به مرخصی آمده بود، روز سه شنبه 15 مرداد برای تمدید مرخصی خود به دادستانی تهران مراجعه نمود اما دادستانی تهران با ادامه مرخصی وی برای حضور در کنار فرزند بیمارش مخالفت کرد.

0 comments:

Post a Comment