• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Thursday, August 8, 2013

استمداد همسر بهنام ابراهیم زاده از نهادهای حقوق بشری؛ پدر فرزند مریضم را به زندان نفرستید

Posted by UNITY4IRAN On 6:43 PM No comments

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی: خانم زبیده حاجی زاده، همسر کارگر در بند بهنام ابراهیم زاده طی نامه ای خطاب سازمانها و نهادهای انسان دوست و مترقی؛ خواهان اعتراض علیه تصمیم مقامات زندان اوین، مبنی بر بازگرداندن نیما ابراهیم زاده به اوین شد.
متن کامل این نامه که توسط “پایگاه خبری خانواده ابراهیم زاده” منتشر شده است؛ به شرح زیر است:
این نامه را خطاب به همه انهایی که قلبشان برای ازادی و انسانیت می تپد، مینویسم.
بی شک همه شما عزیزان سازمانها و نهادهای حقوق بشری و هر انسان آزادی خواهی که قلبش برای انسانیت می تپد؛ خبرهای دردناک مریضی تنها فرزند ما نیمای عزیز را دارید.
میدانید که ما با وجود زندانی شدن همسرم بهنام ابراهیم زاده چه دردها و رنج هایی را آن هم در نبود همسرم بهنام متحمل می شویم.
فرزندم نیما در نبود پدرش متاسفانه به این مریضی دردناک ودهشناک گرفتار شد و اکنون ماههاست که ما نیما را در بیمارستان فوق تخصصی کودکان محک بستری کرده ایم اما به تازگی نیما را به خانه و به کنار خودمان
آورده ایم ولی بعد از چند روز دیگر نیما بنا به تاکید دکترهای بیمارستان محک و وخیم بودن وضعیتش باید به بیمارستان محک برگردد و بستری شود.
در این مدت زمانی که همسرم در کنارمان بود تا حدودی وضعیت روحی نیما بهتر شده بود. ولی اکنون باز مقامات قضایی تصمیم گرفته اند که همسرم و پدر فرزند بیمارم را به زندان برگردانند.
برگرداندن همسرم بهنام به زندان ضربه سخت وکاری به تنها فرزند بیمارم نیمای عزیز می رساند و قطعا بهبودی اش را به تاخیر و به خطر می اندازد. فرزندم همانگونه که به دارو و قرص پزشکان برای بهبودی اش نیاز دارد، به پدرش هم نیاز دارد. من آزادی او را میخواهم.
جرم همسرم تنها دفاع از کودکان و کارگران بوده است. بهنام یار و یاور دهها خانواده کارگری و کودک بوده است که به حبس ناعادلانه محکوم گردیده اند.
ایا همچین انسانی باید جایش گوشه و کنج زندان باشد و از دیدن تنها فرزند بیمارش و کودکانی که بهنام به
آنها علاقمند است محروم بماند؟
من امروز به عنوان مادر نیما ابراهیم زاده و همسر بهنام ابراهیم ز اده از تمامی سازمانها و نهادهای انسان دوست و مترقی و همه کسانی که قلبشان برای انسانیت می تپد می خواهم که به هر طریق ممکن که می توانند نگذارند بهنام را به زندان برگردانند و اعتراض خود را علیه این تصمیم و برگرداندن بهنام به زندان واکنش نشان بدهند.
نیمای من به پدر ش نیاز دارد و ما نیز به کمک شما عزیزان نیاز داریم. ما را تنها نگذارید. همانطور که تاکنون همراهمان بوده اید. صمیمانه از همگان سپاسگزارم. کمک کنید تا بهنام در کنار ما بماند.
زبیده حاجی زاده همسر زندانی بهنام ابراهیم زاده
17 مرداد 92

0 comments:

Post a Comment