• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Wednesday, August 7, 2013

سیاست‌های فرهنگی رئیس جمهوری تازه ایران

Posted by UNITY4IRAN On 12:56 PM No comments

رادیو فرانسه: حسن روحانی، رئیس جمهوری تازه ایران، سرفصل و جزئیات سیاست‌ها و برنامه‌های دولت یازدهم در حوزه فرهنگ و هنر را به صورت نوشته به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد. او گفت: «توسعه حوزه فرهنگ، یکی از محورهای برجسته و اساسی برنامه دولت یازدهم است».
در این برنامه که بسیار کلی است و هیچ راهکاری برای به اجرا درآوردن و میزان بودجه لازم برای نکات مختلف داده نمی‌شود، بر تقویت تعامل فرهنگ با سایر بخش‌ها، تضمین آزادی‌های مشروع مبتنی بر مدارا، ایجاد سازمان‌های نظام صنفی در بخش فرهنگ، برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی کارکنان در زمینه‌های فرهنگی فرهنگ (بیمه افراد و آثار، بیمه بیکاری و...) تکیه می شود.
در میان این برنامه‌ها که به هنگام معرفی علی جنتی- وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارائه شد چند نکته بیش از نکات دیگر نظر را جلب می‌کند چرا که پیاده کردن آنها از بسیاری جهات پرسش‌برانگیز می‌شود؛ اینها عبارتند از: افزایش سهم ایران‌گردی و جهانگردی در اقتصاد ملی؛ رعایت توازن میان هویت‌های ایرانی-اسلامی؛ تقویت انسجام فرهنگی ملی با به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی موجود در کشور؛ واگذاری تصدی‌های اجرایی بخش فرهنگ به بخش غیردولتی؛ حذف قوانین و مقررات زائد و ایجاد محیط قانونی تسهیل‌گر و حامی؛ وارد ساختن نیروی انسانی کارآمد و متخصص در کلیه سطوح مدیریت فرهنگی و اعمال رویکردهای مدیریتی متناسب با منطق عرصه فرهنگ و دور شدن از رویکردهای سیاسی، امنیتی و محدودکننده؛ حمایت از تأسیس و فعالیت مؤسسات غیردولتی فرهنگی و هنری؛ حمایت از نهاد‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد در بخش فرهنگ و هنر؛ کاهش تصدی‌گری دولت در ممیزی و حمایت از فرآیندهای خودتنظیمی در نظام‌های فرهنگی هنری و رسانه‌ای؛ تأمین نیازهای فرهنگی آحاد ملت به ویژه زنان و جوانان؛ توسعه زیرساخت صنایع خلاقه و فرهنگی در حوزه ادبیات، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، موسیقی و سینما؛ مقابله با قشری‌گری، خرافه‌گرایی و انحرافات دینی؛ ترک تبلیغات سطحی دینی و تقویت ارتباطات دینی سنتی و چهره به چهره و تقویت ارتباطات و گفتمان‌های دینی بر پایه منطق، اقناع و استدلال و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین در توسعه آموزش‌ها و تبلیغات دینی....
***
به فرج سرکوهی - نویسنده و فعال سیاسی، گفتم در میان این برنامه ها که به هنگام معرفی علی جنتی- وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی، ارائه شد چند نکته بیش از نکات دیگر نظر را جلب می کند وما نمی توانیم به دلیل نبود وقت همه آنها را بشکافیم و به ویژه این که پیاده کردن آنها ازبسیاری از نظرها پرسش برانگیز می شود. از جمله آنها سهم ایرانگردی و جهانگردی در اقتصاد ملی؛ رعایت توازن میان هویت‌های ایرانی- اسلامی؛ واگذاری تصدی‌های اجرایی بخش فرهنگ به بخش غیردولتی ودر زمینه های مذهبی هم مقابله با قشری‌گری، خرافه‌گرایی و انحرافات دینی؛ ترک تبلیغات سطحی دینی و چند نکته دیگر است. از فرج سرکوهی خواستم که این نکات را بشکافد.
فرج سرکوهی، افزون بر کلی بودن این برنامه، به نقش وزیر پیشنهادی تازه علی جنتی، خرده می گیرد که هیچ سابقه ای در مسائل فرهنگی ندارد و معاونانش را هم باید کسان دیگر تعیین کنند.
او سپس به مسئله توریسم و نبودن امکان گسترش آن به دلیل وجود قوانین سخت گیرانه اسلامی می پردازد و سپس در زمنیه چاپ کتاب وآزادی‌های صنفی به این نکته اشاره دارد که مادام که مقررات کنونی در جریان باشد نمی توان انتظار تغییری را کشید.
اما این نویسنده و فعال سیاسی، نکته مثبت دیگری را یاد آور می شود که واگذار کردن بخشی از نظام های فرهنگی، هنری و رسانه ای به بخش خصوصی است. فرج سرکوهی در عین حال میگوید به شرطی می توان امیدوار بود که دولت سازمان‌های صنفی فرهنگی را به رسمیت بشناسد.

0 comments:

Post a Comment