• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Thursday, August 8, 2013

بی‌احترامی امام جمعەی پاوه به شیرکو بیکس، شاعر ملی کرد

Posted by UNITY4IRAN On 11:54 AM No comments

ملا قادر قادری، امام‌جمعەی پاوه، یکی از کسانی می‌باشد که همواره با مسائل ملی مخالفت داشته و تاکنون چندین بار به نمادهای ملی کرد بی‌احترامی کرده است.
به گزارش آژانس خبررسانی کوردپا، امام‌ جمعه پاوه متعاقب فوت شیرکو بیکس شاعر ملی کرد، ضمن بی‌احترامی به این شاعر برجسته از برگزاری مراسم یادبود وی در مسجد "قبا"ی پاوه جلوگیری کرده و در این رابطه گفتە است: "مسجد مکان یادبود افراد مُلحد نیست".
پیشتر نیز در تاریخ ٢٦ دی‌ماه، امام‌جمعەی پاوه در مراسم تعزیەی "مام علی رحمانی" به پیامی که فعالین فرهنگی و ادبی کرد برای این مراسم آماده کرده بودند بی‌احترامی کرده و این پیام را در تضاد دین وصف نمود.
ملا قادر همچنین درخواست کرده بود که از سوی مراکز امنیتی رژیم ایران به فعالین فرهنگی فشار آورده شود و همچنین نویسندگان این پیام مورد بازجویی قرار بگیرند.
متعاقب تهدیدهای امام جمعه پاوه، ٢٠ فعال فرهنگی کرد از سوی مراکز اطلاعاتی رژیم ایران در پاوه بازداشت شدند.
از سویی دیگر نیز نیروهای اطلاعاتی رژیم ایران از برگزاری مراسم یادبود شیرکو بیکس، شاعر معاصر کُرد در مریوان ممانعت بعمل آوردند.

0 comments:

Post a Comment