• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, August 2, 2013

یورش ماموران اطلاعات سردشت به منزل یک شهروند کرد

Posted by UNITY4IRAN On 6:26 PM No comments

پنجشنبه شش تن از ماموران اداره اطلاعات شهرستان سردشت پس از شکستن درب ورودی منزل یک شهروند کرد، وارد منزل ایشان شدند.
بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز پنجشنبه شش تن از ماموران امنیتی و اطلاعاتی در سردشت برای چندمین بار به بهانه های واهی به منزل شخصی به نام "عبدالله عبدی" یورش بردند.
گزارش مزبور می افزاید، ماموران امنیتی و اطلاعاتی رژیم پس از یورش به منزل عبدالله عبدی واقع در محله "واوان" و بازرسی و تفتیش لوازم و اذیت و آزار ساکنین خانه، نامبرده را به اتهام "تبلیغ علیه نظام و فعالیت سیاسی" با خود به اداره اطلاعات برده و به مدت 12 ساعت بازداشت نمودند.
مامورین اطلاعات پیشتر نیز در شهریور ماه سال جاری نیز منزل این شهروند کرد را تفتیش نموده بودند. در آن نوبت طی تاکیدهای مکرر وی مبنی بر غیرقانونی و غیر اسلامی بودن این حرکت شده بود.

0 comments:

Post a Comment