• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, August 5, 2013

شروع مخالفت‌ها با حضور نظامیان در عرصه اقتصادی ایران

Posted by UNITY4IRAN On 9:15 PM No comments

رادیو فرانسه: این روزها، نداهای مخالفت با حضور نظامیان در عرصه اقتصادی ایران، در فضای سیاسی و اقتصادی کشور بالا گرفته است. به دنبال سخنان احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس در این باره، علی قنبری استاد و کارشناس اقتصاد امروز گفت که حضور و دخالت نظامیان باعث انحراف و هرج و مرج و در نهایت فرو پاشی اقتصاد ملی ایران میگردد.
علی قنبری در مقاله‌ای که امروز در سایت "الف" انتشار یافت می گوید: «اقتصادی که نیروهای نظامی در آن دخالت و بنگاه داری کنند... در نهایت موجب فروپاشی اقتصاد می‌شود.»
این استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، همچنین اعتقاد دارد: «حضور و دخالت دولت و نهادهای وابسته به نظامیان در اقتصاد امر ناپسندی است. از این جهت که باعث انحراف در تخصیص منابع می‌شود و به طبع، آن هرج‌ ومرج در اقتصاد شکل می‌گیرد.»
وی تأکید می کند: «اقتصاد باید توسط مکانیزم‌های بازار کنترل گردد. اگر دولت در اقتصاد دخالت کند امکان نظارت و بازرسی توسط سیستم نظارتی دولت وجود دارد ولی وقتی که نیروهای وابسته به نظامیان در اقتصاد دخالت کنند آن زمان دیگر امکان نظارت وجود ندارد. بنابراین وضعیت را بدتر از شرایط دخالت دولت در اقتصاد می‌کند و این حضور باعث گسستن شیرازه اقتصاد می‌شود و شاخص‌های اقتصادی وضعیت بدتری پیدا می‌کنند.»
احمد توکلی- نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با هفته نامه "اقتصاد تجارت فردا" گفته است: «حاکمیت باید در مورد حضور نظامیان و امنیتی‌ها در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد.»
احمد توکلی همچنین گفته که «وقتی بپذیرفتیم نظامیان سد بسازند، باید بپذیریم که سرمایه‌گذاری هم داشته باشند. نظامیان با سلام و صلوات وارد بازارها شده‌اند و دیگر نمی‌شود آنها را به راحتی خارج کرد.»
وی تأکید کرده که «نیروهای نظامی در حال حاضر رقبای بخش خصوصی هستند و با این روش، بخش خصوصی در ایران نمی تواند جان بگیرد.»

0 comments:

Post a Comment