• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Thursday, August 1, 2013

ایتالیا و فرانسه بازار کیوی را از چنگ ایران در آوردند

Posted by UNITY4IRAN On 10:08 AM No comments

ایلنا: رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار تهران گفت: کشورهای آسیای میانه و روسیه اصلیترین خریداران کیوی ایران هستند اما متاسفانه با کاهش کیفیت کیوی ایران، ایتالیا و فرانسه بازار کیوی را از چنگ ایران در آوردند.
حسین مهاجران رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: در کشور ما کیوی با کیفیت بسیار بالایی تولید می‌شود اما متاسفانه به دلیل صادرات آن در زمان نا‌مناسب، باعث کاهش تقاضای کیوی شده است.
وی ادامه داد: قند کیوی در ۲۰ آبان ماه به حداکثر خود می‌رسد و زمان مناسب برای برداشت در آن هنگام است اما متاسفانه کیوی از شهریور ماه وارد بازار می‌شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار تهران افزود: برداشت زود هنگام کیوی باعث کاهش کیفیت کیوی می‌شود و صادرات کیوی نارس باعث بدنامی ایران در بازاربین‌المللی کیوی شده است.
وی تاکید کرد: کاهش صادرات از ضعف و ناتوانی در مدیریت صحیح کشاورزی می‌باشد که امید است مسئولین در این امر تجدید نظر کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار تهران راهکارهای برون رفت از این مشکل را بسیار ساده خواند و اظهار داشت: تنها کافی است که به سردخانه‌ها اجازه پذیرش کیوی زود‌تر از ۲۰ آبان ماه داده نشود و همچنین مجوز صادرات کیوی برای روزهای بعد از ۲۵ آبان ماه داده شود.

0 comments:

Post a Comment