براساس گزارش رسانه های متعدد مصری، عربی و بین المللی، روز یکشنبه 17 میلیون نفردر سراسر مصر دست به تظاهرات وسیع زدند.
هدف این تظاهرات اعتراض به دولت و سیاست های مرسی اعلام شده است.
چندین رسانه بین المللی روز دوشنبه گزارش دادند که چهار نفر از وزرای دولت مرسی در اتحاد و همبستگی با تظاهرکنندگان از پست های خود مستعفی شدند.
به گزارش اسکای نیوز، وزرای توریسم، حفاظت محیط زیست، ارتباطات و وزیر عدالت استعفای خود را تسلیم هشام قندیل نخست وزیراین کشور کردند.
پیشتر امروز دوشنبه دفتر اخوان المسلمین در شرق قاهره توسط تظاهرکنندگان به آتش کشیده شد.
براساس همین گزارش پس از غارت و به آتش کشیده شدن دفتر اخوان المسلمین، این سازمان در صدد است تا گروه های دفاع از خود تشکیل دهد.
تظاهر کنندگان که به خود نام " تمرد" داده اند امروز بیانیه ای منتشر کردند و به مرسی یک شبانه روز مهلت دادند که از مقام ریاست جمهوری استعفا بدهد و گرنه آنها دست به نافرمانی مدنی خواهند زد.
به گزارش سی.ان.ان تاکنون 16 نفر در این تظاهرات جان خود را از دست داده و 780 نفر زخمی شدند.

اما تلویزیون الحیات مصری گزارش داد که مرسی استعفای این وزرا را نمی پذیرد.