• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Thursday, July 11, 2013

احضار یک فعال مطبوعاتی برای اجرای حکم یک سال زندان

Posted by UNITY4IRAN On 11:27 AM No comments

علی خدابخش، فعال مطبوعاتی برای اجرای حکم یک سال به زندان اوین منتقل شد.
به گزارش جرس، علی خدابخش، سرمایه گذار روزنامه‌های اصلاح طلب برای اجرای حکم یک سال به زندان اوین منتقل شد.
خدابخش از سرمایه گذاران روزنامه‌های منتقد دولت، به یکسال حبس تعزیری و ۳۰۰ هزار تومان جریمهٔ نقدی محکوم شد.
دادگاه، اتهام این روزنامه نگار را فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرده است.
وی در سال ۱۳۸۹ در یورش نیروهای امنیتی به روزنامه شرق بازداشت و در تاریخ ۸ دی، ۱۳۸۹ پس از نزدیک به بیست روز بازداشت و با تودیع وثیقه ده میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

0 comments:

Post a Comment