• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Wednesday, July 3, 2013

پادشاه بلژیک مسئولیت خود را به شاهزاده فیلیپ سپرد

Posted by UNITY4IRAN On 8:52 PM No comments

یورونیوز: آلبرت دوم پادشاه بلژیک روز چهارشنبه از طریق رادیو و تلویزیون ملی این کشور، کناره گیری خود از سلطنت مشروطه بلژیک را اعلام کرد. این کناره گیری از روز ۲۱ ژوئیه و با انجام تشریفات رسمی شکل اجرایی خواهد یافت.
پس از استعفای آلبرت دوم، پسر او شاهزاده فیلیپ مسئولیت پادشاهی را برعهده خواهد گرفت.
آلبرت دوم از ماه اوت سال 1993 و پس از درگذشت برادر بزرگش “بودوین“، به پادشاهی رسید. او در حقیقت وارث موقت تاج و تخت بود، زیرا پسرش شاهزاده فیلیپ در آن زمان هنوز به سن قانونی نرسیده بود. شاهزاده فیلیپ اکنون 53 ساله است و به طور رسمی این مسئولیت را برعهده می گیرد.
آلبرت دوم در بیانیه روز چهارشنبه خود گفت که از جمله به دلیل شرایط سنی و افت توانایی های وی، این مسئولیت را به نسل بعدی منتقل می کند.

0 comments:

Post a Comment