• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, July 19, 2013

خودکشی‌ یک زندانی پس از تحقیر و ضرب و شتم شدید در زندان رجایی شهر

Posted by UNITY4IRAN On 10:12 AM No comments

یک زندانی زندان رجایی شهر امروز به دلیل تحقیر و ضرب و شتم، خود را در سلول انفرادی به دار آویخت.
خبرگزاری کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، بنا به گزارش سازمان حقوق بشر ایران یک زندانی با نام پیام اسلامی متولّد ۱۳۶۷ از بند ۶ زندان رجایی شهر روز سه‌ شنبه ۲۵ تیرماه در پی‌ یک نزاع با یک زندانی دیگر مورد تحقیر و ضرب و شتم شدید مسئولین زندان قرار گرفت و پس از آن‌ به سلول انفرادی منتقل گردید.
بر اساس گزارش‌ها یه رسیده، این زندانی امروز خود را در سلول انفرادی به دار آویخته و جان سپرد.
زندانیان سابق و بسیاری از سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر در سالهای گذشته با انتقاد از وضعیت وخیم زندانهای جمهوری اسلامی به لحاظ شرایط نگهداری، خصوصا در زندانهای انفرادی، خواهان اصلاح نظام زندان و تغییر رفتار مقامات قضایی با تخلفات قانونی شده‌اند.

0 comments:

Post a Comment