منابع آگاه به ''العربیه'' گفته اند که این بمب، به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دو نفر دیگر انجامیده است.
یک منبع پزشکی گفته است که در این انفجار هیچکس کشته نشده و تنها دو زخمی به بیمارستان انتقال داده شده اند.

یک منبع امنیتی به ''خبرگزاری فرانسه'' گفته است، بمبی کنار جاده ای هنگام عبور کاروان وابسته به حزب الله در دوراهی شهرک مجدل عنجر منفجر شد که باعث زخمی شدن دو تن از سرنشینان یکی از خودروها شد. او افزود که این کاروان پس از انفجار به مسیر خود ادامه داد.

از سویی یک منبع امنیتی به خبرگزاری ''رویترز'' گفت که پس از انفجار، یک کاروان کوچک که از دو خودرو تشکیل شده، هدف رگبار گلوله قرار گرفت.

یک شاهد عینی هم به ''خبرگزاری فرانسه'' گفته است یک خودروی جیپ پس از انفجار در کنار خودروی مورد هدف قرار گرفته پس از توقف، سرنشینان خودروری اول از جمله زخمی ها را حمل کرد.

از سویی خبرگزاری دولتی لبنان نیز گزارش داد که زخمی ها به یکی از بیمارستان های منطقه انتقال داده شدند. این خبرگزاری افزود پلاک خودروی هدف قرار گرفته، متعلق به خودرویی دیگر است.

منابع خبری از بسته شدن اتوبان بین المللی بیروت-دمشق پس از انفجار خبر داده اند. عکاس ''خبرگزاری فرانسه'' گفته است که ارتش منطقه را محاصره کرده و مانع از نزدیک شدن افراد به محل حادثه شد.

شایان ذکر است که 28 ژوئن حادثه ای مشابه در اتوبان شهر زحله روی داد که دو بمب کنار جاده ای، کاروانی را که رسانه ها آن را وابسته به حزب الله دانستند، هدف قرار دادند.

یک بمب کنار جاده ای دیگر هم کاروانی را در منطقه تعنایل در منطقه بقاع هدف قرار داد که گفته شد کاروانی از حزب الله را که راهی سوریه بود، هدف قرار داده است.

حزب الله لبنان هم پیمان نظام سوریه است و به این نظام در جنگ با مخالفانش کمک می کند.