• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Saturday, July 20, 2013

وضعيت اعتصاب کنندگان در زندان تبريز «وخيم تر» شده است

Posted by UNITY4IRAN On 1:52 PM No comments

در پی اعتصاب غذای پنج تن از فعالين مدنی آذربايجان ايران در زندان مرکزی تبريز، يکی از اين افراد بخاطر وخامت حال به درمانگاه زندان منتقل شد.
بنا به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، جمعه 28 تیرماه در حالی سپری شد که اعتصاب غذا کنندگان زندان تبریز وارد هفتمین روز اعتصاب شدند.
خبر های رسیده از زندان حاکی از هویدا شدن نشانه های اعتصاب غذا در میان آنان دارد. کاهش محسوس وزن و افت فشار قابل توجه مسئله ی عمومی هر پنج نفر می باشد. همچنین آقای قلیزاده امروز با بیشتر شدن درد کلیه ی خود به بهداری منتقل شده است.
همچنان مقامات قضایی و زندان از انتقال وی به بیمارستان مجهز به تجهیزات مربوط به کلیه امتناع می ورزند. این در حالی است که حتی پزشکی قانونی نیز مشکل وی را تایید کرده و از مقامات زندان خواسته است تا او را هرچه زودتر به پزشک متخصص ببرند. رهبران تشکیلات یئنی گاموح کماکان از قبول سرم حاوی مواد تقویت کننده امتناع کرده اند.
سخنان زننده و بی ادبانه خلیل اللهی دادستان تبریز و باقرپور قاضی پرونده بر نگرانی خانواده ها افزوده است. استادی رئیس زندان تبریز نیز با تهدید خانواده ها گفته است برای نجات جان آنها هیچ کاری نخواهیم کرد.
همچنین تعدادی از فعالین مدنی آذربایجان در شهر کرج به دیدار خانواده ی دکتر لطیف حسنی رفتند. در این دیدار آقایان مهندس راشدی و سعید نعیمی با سخنان کوتاهی از حقوق اولیه اعتصاب کنندگان دفاع کرده و مطلبات انان را برحق دانستند. خانم اعظم پیری، همسر آقای حسنی نیز در گزارشی آخرین وضعین اعتصاب کنندگان را تشریح کرده و از روحیه ی بالای انان سخن گفت.
پنج تن از رهبران تشکیلات «یئنی‌گاموح»، آقایان دکتر لطیف حسنی، مهندس محمود فضلی، آیت مهرعلی‌بیگلو، بهبود قلیزاده و مهندس شهرام رادمهر در اقدامی دسته‌جمعی در زندان تبریز شروع به اعتصاب غذا نموده اند.

0 comments:

Post a Comment