• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Tuesday, July 9, 2013

تجاوز به دو دختر دانشجو در گرگان

Posted by UNITY4IRAN On 3:12 PM No comments

دانشجونیوز: دو دختر دانشجو اهل کردکوی که با اتوبوس از تهران عازم گرگان بودند، توسط راننده ی اتوبوس و همدستش مورد تجاوز قرار می گیرند.
خبرگزاری گلستان در خصوص جزیات حادثه گزارش داده است که این دو دختر با اتوبوس از تهران عازم گرگان بودند، خوابشان می برد و با رسیدن به گرگان راننده اتوبوس به آنها می گوید خودم شما را به کردکوی بر می گردانم ولی متاسفانه در جاده قدیم گرگان کردکوی سر روستای بالاجاده به آنها تجاوز می کنند.
با توجه به اینکه حرکت اتوبوس ها از تهران به گرگان شب صورت می گیرد این دو نفر خوابشان می برد و وقتی بیدار شدند که اتوبوس به گرگان رسیده بود.
با پیاده شدن سایر مسافرین راننده اتوبوس به این دو دختر قول می دهد که آنها را به کردکوی می رساند.
این راننده جاده قدیم گرگان کردکوی یا همان جاده شاه عباسی را به دلیل خلوت بودن مسیر انتخاب می کند و نزدیکی های خط روستای بالاجاده که در چند کیلومتری کردکوی قرار دارد اتوبوس به کناری می رود و راننده اتوبوس و همدستانش به زور به این دو دختر در حالی که آنها ممانعت می کردند، تجاوز کردند.
عاملان این هتک حرمت دو نفر بودند که یک نفر آنها دستگیر شده و یک نفر هم متواری شده و گفته می شود قصد دارد از مرز ترکیه به خارج از کشور فرار کند.

0 comments:

Post a Comment