• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Tuesday, July 16, 2013

فشار نیروهای امنیتی رژیم باعث خروج یک خانواده سقزی از ایران شد

Posted by UNITY4IRAN On 11:35 AM No comments

به گزارش وب‌سایت کُردستان‌ میدیا، همسر و دو فرزند "حامد براتی" فعال سیاسی کُرد اهل سقز در نتیجەی فشار نیروهای اطلاعاتی رژیم ایران ناچار به ترک ایران شدند.
وی ضمن تائید این خبر به وب‌سایت کُردستان‌ میدیا گفته است: "بعد از خروج خودم از ایران، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم ایران به صورت مستمر به خانوادەام فشار می‌آوردند که آنان نيز به اجبار مجبور به ترک ایران شدند."
"حامد براتی" ۲۲ خردادماه ۱۳۸۹ از سوی ستاد خبری اداره اطلاعات شهرستان سقز بازداشت و به مدت ٢٠ روز در سلول‌های انفرادی مورد بازجویی قرار گرفت و سپس با سپردن وثیقه‌۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد گردید و چند ماه پیش نیز مجبور به ترک ایران شد.
این فعال سیاسی کُرد در دادگاه انقلاب سقز به شکل غیابی به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزسیون" به ٤ سال حبس تعزیری و همچنین به اتهام "تبلیغات علیه رژیم ایران" به یک سال زندان محکوم شدە بود و این حکم ١٥ اسفند ١٣٩٢، از سوی دادگاه تجدیدنظر رژیم ایران در استان کُردستان تائید گردید.

0 comments:

Post a Comment