• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, July 19, 2013

جلوگیری از اعزام وکیل دراویش گنابادی به مراکز درمانی خارج از زندان

Posted by UNITY4IRAN On 9:02 PM No comments

فرشید یداللهی وکیل زندانی دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی به علت خودداری از به تن کردن لباس زندان و اعتراض به استفاده ماموران زندان از دستبند و پابند، از اعزام به مراکز درمانی بازماند.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، صبح روز سه شنبه بیست و پنجم تیرماه، فرشید یداللهی وکیل دربند دراویش گنابادی که در حال سپری کردن مدت محکومیت خود می باشد به دلیل اعتراض به ماموران زندان برای استفاده از دستبند و پابند به هنگام اعزام و همچنین خودداری از به تن کردن لباس فرم زندان، از اعزام به مراکز دندانپزشکی بیرون از زندان بازماند.
روز شنبه هفته جاری بیست و دوم تیرماه نیز دو تن دیگر از دراویش گنابادی زندانی به نام های امید بهروزی و افشین کرم پور که برای انجام آزمایش های پزشکی می بایستی به خارج از زندان اعزام می شدند نیز به دلایل مشابهی از انجام امور پزشکی خود بازماندند.
خاطرنشان می گردد که طی ماه های اخیر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به جهت تحقیر زندانیان سیاسی ایشان را مکلف به بر تن کردن لباس فرم زندان و استفاده از دستبند و پابند برای اعزام به مراکز درمانی و قضایی کرده است که چنین امری پیشتر سابقه نداشته و پابند پیشتر تنها برای مجرمان خطرناک مورد استفاده قرار می گرفت.

0 comments:

Post a Comment