• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Thursday, July 11, 2013

لوا خانجانی، شهروند بهائی به مرخصی آمد

Posted by UNITY4IRAN On 10:43 AM No comments

لوا خانجانی، شهروند بهائی ساعتی‌ پیش برابر با چهارشنبه ۱۹ تیر از زندان اوین به مرخصی موقت فرستاده شد.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، لوا خانجانی، دانشجوی محروم از تحصیل بهائی که به ۲ سال حبس تعزیری محکوم گردیده، سرانجام برای حق استفاده از مرخصی، امروز چهارشنبه از زندان مرکزی اوین آزاد شد.
برادر لوا، فواد خانجانی در حال سپری کردن حکم چهار سال حبس خود در زندان رجایی شهر است. پدر بزرگ لوا جمال الدین خانجانی، از مدیران جامعه بهایی، ماه هاست که بدون یک روز مرخصی در زندان بوده و حتی اجازه نیافت در مراسم خاک سپاری همسرش حاضر شود وی به ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم گردیده است و اکنون در زندان رجایی شهر جهت اجرای حکم به سر میبرد.

0 comments:

Post a Comment