• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Tuesday, July 9, 2013

گزارشی از دو اعتصاب کارگری

Posted by UNITY4IRAN On 3:19 PM No comments

کارگرصنعت برق: اعتصاب کارگران قطعات توربین شهریار ادامه دارد
اخبار روز: در پی گزارشات مربوط به اعتصاب کارگران شرکت قطعات توربین شهریار، کارگران این شرکت پس از گذشت ٢٠ روز کماکان در اعتصاب بسر می برند و از راه اندازی مجدد خطوط تولید سر باز می زنند.
اعتصاب کارگران تاکنون باعث تغییر ٢ تن از مسئولین شرکت شده که در اخراج و تنظیم قراردادهای چند ماهه کارگران نقش داشته اند. همچنین مدیریت شرکت مجبور به پرداخت بخشی از پاداش های معوقه به کارگران شد.
این چندمین بار در طول سالیان گذشته است که اعتصاب و اعتراض کارگران این واحد صنعتی منجر به عقب نشینی مدیریت و مسئولین شرکت از سویی و حصول مطالبات کارگران از سوی دیگر شده است.
اعتصاب کارگران جسور و فداکار این شرکت که تلاش آنها نقش بسزایی در تولید برق کشور دارد، در ادامه به هر نتیجه ای که منجر شود، بار دیگر نشان داد، قدرت کارگران در دستیابی به مطالبات خود و مقاومت در مقابل دستیازی سرمایه به منافع آنها، در اتحاد و یکپارچگی آنهاست.
بار دیگر از تمامی کارگران منطقه ی صنعتی ملارد (بلوار مبنا) می خواهیم که از اعتراض و تلاش کارگران قطعات توربین شهریار در دستیابی به حقوق اولیه خود و مبارزه با اخراج و بیکارسازی حمایت کنند و بپذیریم که سکوت ما، سرنوشت مشابهی را در آینده نزدیک برایمان رقم خواهد زد.

تجمع ۱۵۰نفر از کارگران شاغل کارخانه سیمان کرمان
کرمان ۱۴۰۰ بتاریخ ۱۶ تیر، از تجمع ۱۵۰نفر از کارگران شاغل کارخانه سیمان کرمان به دلیل واگذاری قسمت هایی از کارخانه به شرکت های پیمانکاری، خبر داد.
بر اساس این گزارش، مدیرهای بازنشسته این کارخانه با زدن چند شرکت بعضی از پروژه های کارخانه را در دست میگیرند و با هم هماهنگ میشوند و با ساختن فاکتورهای جعلی سعی در تصاحب پول بیش تر از شرکت های خوشان می کنند و مناقصه هایی که برگزار میشود فقط شرکت های خودشان در این مناقصه شرکت میکنند و نمی گذارند که شرکت های دیگر باخبر شوند و یا شرکت کنند که در جریان همین عدم مدیریت، نماینده پیمانکار از کارخانه سیمان به دلیل زدو بند با مدیریت اخراج شده است.

0 comments:

Post a Comment