• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Saturday, July 20, 2013

فشار مالیاتی مضاعف بر اصناف و بازاریان در شهرستان سقز

Posted by UNITY4IRAN On 1:58 PM No comments

به گزارش و‌ب‌سایت کُردستان میدیا، سازمان دارایی و مالیات شهرستان سقز قانونی و بر طبق توان از شهروندان و بازاریان مالیات اخذ نمی‌کند.
این در حالی است که مسئولین مرتبط، خود اظهار‌نامه‌‌ی بازاریان را ثبت می‌کنند و باید طبق قانون ملاک اندازه مالیات باشد، اما مسئولین به این قانون توجهی نکرده و خود اقدام به گرفتن مالیات از مردم می‌کنند.
بر اساس گزارش‌های رسیده، مسئولین مرتبط رژیم برای دوستان و آشنایان خود از قوانین و تبصرەهای زیادی جهت معافیت مالیاتی استفاده می‌کنند و این امر موجب فشار بر مردم گردیده و باعث شده که شمار زیادی از بازاریان و کسبه شهر سقز اقدام به جمع‌آوری شغل و کسب خود کنند و به کار قاچاق و کولبری روی‌آوردند.
هر ساله طبق قانون رژیم اسلامی ایران، در اول تیرماه، اصناف و بازاریان در طرحی به نام اظهارنامه مالیاتی، به صورت خوداظهاری شروع به ثبت درآمد خود خواهند کرد که دو سال است به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد.
طبق قوانین خود رژیم، این اظهارات بایستی شامل معافیت شود، اما در سال جاری به دلیل تحریم‌های شدید رژیم از سوی غرب که باعث خالی‌شدن خزانه دولتی شده و معافیت‌ها جای خود را به مالیات‌های زیاد و کمرشکنی داده و از سوی سازمان دارایی و مالیات بر مردم کم‌درآمد تحمیل می‌شود.
در همین رابطه و در حال حاضر، تحریم باعث شده است که مردم قدرت خرید کمی داشته باشند و در نتیجه وضعیت کسب و کار به حداقل خود رسیده و کار به جایی رسیده که مردم حتی از امرار معاش و گذران روزمره خود ناتوان شده‌اند اما رژیم با بی‌توجهی به این امر درصدد است که کمبود خزانه خود را که صرف حمایت از گروه‌های تروریستی و استبدادی خاورمیانه شده را از این طریق جبران کند.
کسبه و بازاریان سقز سالهاست از رکود بی‌سابقه‌ی در بازار شکایت دارند اما رژیم همانند یک بازاری تهرانی و تبریزی از آن‌ها مالیات می‌گیرد.

0 comments:

Post a Comment