• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, July 22, 2013

یادداشت روز کیهان: تلاش اصحاب فتنه برای تسخیر وزارت علوم

Posted by UNITY4IRAN On 9:32 AM No comments

دانشجونیوز: حسین شریعتمداری، سردبیر روزنامه کیهان، در «یادداشت روز» یکشنبه به آنچه تلاش اصحاب فتنه برای تسخیر وزرات علوم عنوان کرده، انتقاد نموده است.
مطلب روزنامه کیهان، نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، که با عنوان “این سه گزاره را کنار هم بگذارید!” منتشر شده است، نگرانی عمیق حاکمیت را نسبت به مسئله دانشگاه ها و وزارت علوم نشان می دهد.
جعفر توفیقی که مسئول کارگروه تدوین نظرات و پیشنهادات کارشناسان برای انتخاب وزیر علوم، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و رییس جهاد دانشگاهی است در هفته های اخیر انتقادات بسیار جدی از وضعیت فعلی دانشگاه ها بیان کرده و خواستار استقلال دانشگاه ها و برداشتن تفکیک جنسیتی و محرومیت از تحصیل دانشجویان شده است.
مواضع وی که خود به عنوان یکی از گزینه های جدی وزارت علوم مطرح شده، نگرانی عوامل تندرو حاکمیت را در پی داشته است.
کیهان: تسخیر وزارت علوم توسط اصحاب فتنه
حسین شریعتمداری در این یادداشت با اشاره به اصرار بر “وظیفه مقدس” خود می نویسد که “قصد دارد آقای روحانی، رئیس جمهور منتخب را از خواب شوم و خیانت آمیزی که اصحاب فتنه و مدعیان اصلاحات برای دولت ایشان دیده اند باخبر کند. اگرچه بر این باوریم دکتر روحانی باهوشتر از آن است که از ترفند آنان بی خبر مانده باشد”.
سردبیر کیهان می گوید که “براساس گزارش های موثق که برخی از اطرافیان و نزدیکان عوامل فتنه با احساس مسئولیت اسلامی و انقلابی در اختیار کیهان گذاشته اند” مدعیان اصلاحات برای تصاحب چهار وزارتخانه اطلاعات، کشور، علوم و امور خارجه خیز برداشته اند ولی از آنجا که دورخیز آنها با هوشیاری آقای دکتر روحانی روبرو شده است، پروژه مصادره ریاست جمهوری آقای روحانی را روی سه وزارتخانه اطلاعات و کشور و علوم متمرکز کرده اند.
وی در ادامه می نویسد: همین گزارش موثق حکایت از آن دارد که اصحاب فتنه اصرار چندانی برای تسخیر پست معاون اولی ندارند و در توانمندی آقای عارف بر فرض تصدی پست معاون اولی تردید جدی دارند و بر این باورند که ناتوانی عارف با توجه به عضویت اعلام شده ایشان در جبهه اصلاحات، برای این جبهه دردسرآفرین خواهد بود. گزارش یاد شده که بسیاری از شواهد بیرونی دیگر نیز، صحت آن را تائید می کند حاکی از آن است که اصحاب فتنه فلش حرکت خود را از تسخیر پست معاون اولی به تسخیر وزارت علوم تغییر جهت داده اند.
اصحاب فتنه در پی کور کردن خط علم هستند
حسین شریعتمداری که این روزها خود را محور اعتدال هم نامیده، در ادامه یادداشت روز کیهان مدعی شده که پیشرفت علمی ایران باعث شده دشمنان به فکر تسخیر وزارت علوم بیفتند.
وی با مقایسه آمار مقاله های منتشر شده در ۸ سال اخیر و دوران اصلاحات می گوید که در دوران تصدی آقای «ج-ت» دانشگاه ها به مرکز جولان احزاب سیاسی تبدیل شده و با تنش آفرینی های پیوسته «خط علم» را کور کرده بودند.
اشاره شریعتمداری به جعفر توفیقی است که از شانس بالایی برای انتخاب به عنوان وزیر علوم برخوردار است.
سردبیر کیهان در پایان نتیجه گیری می کند که “اصحاب فتنه به منظور کور کردن خط علم و خوش رقصی دیگری برای دشمنان بیرونی در پی تسخیر وزارت علوم هستند.”
در طول سال های اخیر با همکاری وزارت علوم و نیروهای امنیتی سرکوب شدیدی در دانشگاه های کشور صورت گرفت به گونه ای که ده ها دانشجو بازداشت و صدها تن از تحصیل محروم شدند.

0 comments:

Post a Comment