• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, July 8, 2013

شرایط و وضعیت مبهم معلم بازنشسته زندانی در هشتمین روز اعتصاب غذا

Posted by UNITY4IRAN On 3:04 PM No comments

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » وضعیت جسمی زندانی سیاسی معلم بازنشسته محمدامین آگوشی پس از۸ روز اعتصاب غذا در شرایطی حاد قرار گرفته و جان او در معرض خطر جدی قرار دارد.
زندانی سیاسی معلم بازنشسته محمدامین آگوشی در حالی  وارد هشتمین روز اعتصاب غذای خود می شود که گرمای شدید و محیط غیرانسانی سلولهای انفرادی بند قرنطینه، ناراحتی حاد جسمی از جمله آسم شدید و عدم مطلع بودن همبندیان و خانواده اش از وضعیت وی، نگرانی از شرایط وی را دو چندان کرده است.
گزارشها حاکی از آن است که در طی چند روز گذشته وضعیت جسمی وی به غایت حاد شده است بطوریکه زندانبانان ناچار شدند چندین بار در سلولش وی را مورد معاینه قرار دهند.
وضعیت و شرایط او در ابهام است و همبندیان وی و خانواده اش از وضعیت او کاملا بی خبرند.
زندانی سیاسی معلم بازنشسته محمدامین آگوشی در ۱۰ تیرماه در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته هایش مبنی بر آزادی بدون قید و شرط، عدم درمان وی در صورتیکه ماه ها پیش به وی وعده درمان داده بودند و به آن عمل نکردند و قصد دارند او را بسوی مرگ تدریجی در زندان زاهدان سوق دهند، بناچار در اعتراض به این شرایط، سر و صورت خودش را بطور کامل گچ گرفت و به این طریق دست به اعتصاب غذا زد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، عدم رسیدگی حقوقی و عدم درمان معلم بازنشسته زندانی  توسط مسئولین ولی فقیه که او را بسوی گج گرفتن سر و صورت و اعتصاب غذا سوق داده است و جان او را در معرض خطر جدی قرار داده است را  محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای، سایر آخوندها و عوامل همدست او به مراجع قضایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۷ تیرماه ۹۲ برابر با ۰۸ ژولای ۲۰۱۳
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

0 comments:

Post a Comment