• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Tuesday, July 2, 2013

بهره برداری از بزرگترین میدان نفتی دریای خزر در غیبت ایران

Posted by UNITY4IRAN On 2:31 AM No comments

رادیو فرانسه: به مناسبت سفر دیوید کامرون، نخست وزیر انگلستان، به قزاقستان بهره برداری از ذخایر بزرگ نفت و گاز میدان نفتی "کاشاغان" در دریای خزر آغاز شد. 
نورسلطان نظربایف، رییس جمهوری قزاقستان، به همین مناسبت گفته است که بهره برداری از میدان نفتی کاشاغان سرآغاز دورۀ جدیدی از صنعت نفت و گاز قزاقستان است.
مراسم افتتاح میدان نفتی کاشاغان با حضور رییس جمهوری قزاقستان و نخست وزیر انگلستان برگزار شد. میدان نفتی کاشاغان یکی از بزرگترین کشفیات نفت و گاز جهان طی چهل سال گذشته است.
به گفتۀ نورسلطان نظربایف می توان به زودی از این میدان روزانه 450 هزار بشکه نفت و هشت میلیون و هشتصد هزار متر مکعب گاز برداشت کرد. بهره برداری از این میدان نفتی را کنسرسیومی مرکب از شرکت های آمریکایی، ایتالیایی، انگلیسی، فرانسوی، ژاپنی و قزاقستانی برعهده دارد.
قزاقستان بزرگترین و ثروتمند ترین جمهوری سابق اتحاد شوروی در آسیای میانه به لحاظ ذخایر نفت و گاز است. بر اساس گزارش دولت آمریکا، تولید روزانۀ نفت قزاقستان در سال 2012 به یک میلیون و ششصد هزار بشکه بالغ شده که عملاً این کشور را بعد از روسیه به دومین کشور تولیدکنندۀ نفت در بین جمهوری های اتحاد شوروی سابق تبدیل ساخته است.
قزاقستان همچنین در فاصلۀ سال های 2000 تا 2009 تولید روزانۀ گاز خود را دو برابر کرده به طوری که این کشور هم اکنون نیاز داخلی خود را به گاز تماماً تأمین می کند.
دیروز دیوید کامرون در پایان سفرش به پاکستان در رأس هیئتی مرکب از بیش از سی بازرگان بزرگ انگیسی وارد قزاقستان شد و با رییس جمهوری این کشور، نورسلطان نظربایف، دیدار و گفتگو کرد.
این اولین بار است که یک نخست وزیر انگلستان سفری رسمی به قزاقستان انجام می دهد. به گفتۀ منابع خبری در آستانه، دیوید کامرون در جریان سفر دو روزه اش به قزاقستان بیش از ده قرارداد به ارزش یک میلیارد دلار با دولت قزاقستان امضا کرد. در این سفر نخست وزیر انگلستان تأکید کرد که کشورش در جستجوی کار و سرمایه گذاری است و قزاقستان یکی از فعالترین قدرت های نوظهور اقتصادی به شمار می رود.
منابع نفت و گاز دریای خزر متعلق به شش کشور ساحلی این دریا از جمله ایران است. بر اساس دو قرارداد تاریخی سهم ایران از آب ها و منابع دریای خزر بیست و یک درصد بوده که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی بدون اعتراض ایران به 11 درصد کاهش یافته است.
کاهش ده درصدی سهم ایران از آب های دریای خزر این کشور را از منابع نفت و گاز این دریا محروم کرده، در حالی که پنج کشور دیگر ساحلی دریای خزر به بهره برداری از منابع نفت و گاز این دریا با پشتیبانی روسیه و آمریکا ادامه می دهند.

0 comments:

Post a Comment