• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Thursday, July 11, 2013

خیابان های قاهره همچنان صحنه اعتراضات هوادارن مرسی

Posted by UNITY4IRAN On 11:07 AM No comments

یورونیوز: در حالی که دادستانی مصر حکم بازداشت رهبر و اعضای ارشد اخوان المسلمین را صادر کرده است، هوادارن محمد مرسی همچنان در خیابان های قاهره و در اعتراض به برکناری وی تظاهرات می کنند.
آنها در نخستین شب ماه رمضان ضمن دعا برای قربانیان درگیری های اخیر، به آن ها قول دادند که به اعتراضات خود تا بازگرداندن محمد مرسی به قدرت ادامه می دهند.
یکی از تظاهرکنندگان گفت: «ما به سمت میدان اتحادیه در آرامش تظاهرات می کنیم. ما مردم خونخوار یا تروریست نیستیم. ما این تابوت های نمادین را به یاد ۸۵ شهید و بیش از ۱۵۰۰ رخمی حمل می کنیم.»
درحالی که حازم ببلاوی، نخست وزیر دولت موقت در حال تشکیل کابینه است، به نظر می رسد ادامه اعتراضات هواداران اخوان المسلمین به خشونتهای بیشتری بیانجامد.

0 comments:

Post a Comment