• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, July 1, 2013

عدم درمان منجر به مرگ یک زندانی تبعه افغانستان در زندان مرکزی زاهدان گردید

Posted by UNITY4IRAN On 12:46 PM No comments

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » یک  زندانی مسن تبعه افغانستان در اثر عدم درمان در زندان مرکزی زاهدان جان باخت.
روز شنبه ۸  تیرماه  یک زندانی از اتباع افغانستان به نام غلام سرگل زایی که بیش از ۵۸ سال سن داشت و مدتها دچار بیماری تنفسی و فشار خون بود در بند ۵ زندان مرکزی زاهدان جان باخت. با وجودیکه این زندانی از نظر جسمی در شرایط حادی  بسر می برد از درمان وی خودادری می کردند، حتی چند روز قبل از مرگش شدیدا بیمار بود ولی از بردن وی به بهداری که  فاقد پزشکان مجرب می باشد جلوگیری کردند تا اینکه روز شنبه در بند ۵ زندان مرکزی زاهدان جان باخت.
از مدتی پیش سازمان زندانهای ولی فقیه آخوند علی خامنه ای عملا درمان را بر روی زندانیان سیاسی و عادی قطع کرده است. دارو و درمان را منوط به پرداخت هزینه آن توسط خود زندانی نموده است.
اکثر زندانیان از اقشار فقیر جامعه می باشند و قادر به پرداخت هزینه دارو و درمان خود نیستند و به این دلیل آمار مرگ و میر در زندانها سیر صعودی به خود گرفته است.
وقتی زندانیان نسبت به  رویه عدم درمان اعتراض می کنند به آنها گفته می شود که به هتل نیامده اید که ما شما را تحت درمان قرار دهیم. از طرفی دیگر اکثر کسانی را که به عنوان مسئول بهداری زندانها منصوب می کنند از عوامل سرکوب و فاقد هرگونه پیشینه پزشکی هستند از جمله آنها فردی به نام یوسفی که در حال حاضر به ریاست بهداری زندان زاهدان منصوب شده است به اندک پرسنل  بهداری گفته است که فقط کسانی را که با پتو می آورند را معاینه کنید.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، منوط کردن دارو و درمان زندانیان به پرداخت هزینه آن توسط خود زندانیان که قادر به پرداخت هزینه درمان خود نیستند و این امر منجر به افزایش صعودی مرگ و میر در زندانها شده است را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و آخوندها و عوامل همدست او به مراجع قضایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۰ تیرماه ۹۲ برابر با ۰۱ ژولای ۲۰۱۳
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

0 comments:

Post a Comment