• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, July 19, 2013

فعال مدنی اهل مراغه مجددا به یک سال حبس تعزیری محکوم شد

Posted by UNITY4IRAN On 3:56 PM No comments

مهدی کوخیان، فعال مدنی اهل مراغه مجددا از سوی دادگاه انقلاب این شهر به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، دادگاه انقلاب مراغه وی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
مهدی کوخیان هم اکنون در زندان مراغه و در بند عمومی این زندان در کنار زندانیان معتاد به مواد مخدر نگهداری می شود.
نقی محمودی فعال حقوق بشر در خصوص محاکمه مجدد این زندانی به هرانا گفت: " نامبرده به دلیل روشنگری اش در خصوص انتساب اتهام واهی و وضعیت زندان در طول دوران بازداشت، به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه و به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است."

0 comments:

Post a Comment