• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Thursday, July 25, 2013

آمریکا بخشی از پایگاههای سازمان سیا در افغانستان را می بندد

Posted by UNITY4IRAN On 1:30 PM No comments

رادیو فرانسه: سازمان اطلاعاتی آمریکا، سیا، تصمیم دارد با مسدود کردن بخشی از پایگاههای خود در افغانستان، شمار پایگاههای مخفی خود در این کشور را از ١٢ به ٦ پایگاه کاهش دهد.
روزنامه واشنگتن پست، دیروز چهارشنبه از قول یک افسر سازمان سیا نوشت کارمندان پایگاههای مسدود شده به پایگاههای عمده سیا در شهر های بزرگ افغانستان کابل، بگرام، قندهار، مزار شریف، جلال آباد و هرات منتقل خواهند شد.
به گزارش واشنگتن پست، آمریکا به این دلیل تصمیم به کاهش پایگاههای سازمان سیا در افغانستان گرفته است که فعالیت های کنونی این سازمان در افغانستان با تهدید های رو به کاهش شبکه تضعیف شده القاعده نامتناسب به نظر می رسد.
از سوی دیگر، جان برنان، رئیس سیا در نظر دارد بعد از یک دهه جنگ علیه تروریسم در افغانستان و عراق، فعالیت های این سازمان را روی ماموریت اصلی آن، یعنی جمعاوری اطلاعات، متمرکز کند.
از میان پایگاه های یاد شده، پایگاه سازمان اطلاعاتی آمریکا در جلال آباد مهمترین پایگاهیست که هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی از طریق آن پایگاههای شبکه القاعده در مناطق عشایری پاکستان را مورد حمله قرار میدهند.
سازمان نیو آمریکا فوندیشن، در همین زمینه می گوید شمار حملات این هواپیماها از ١٢٢ حمله در سال ٢٠١٠ به ١٦ حمله در سال جاری کاهش یافته است.
انتظار میرود در چارچوب برنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا سال ٢٠١٤، شمار این نیروها از ٦٦هزار نفر در حال حاضر به ٣٢ هزار نفر در ماه فوریه آینده کاهش یابد.
آمریکا در نظر دارد بعد از سال٢٠١٤ نزدیک به ١٠ هزار نفر از نیروهای خود را در پایگاههای این کشور در افغانستان حفظ کند تا ماموریت آموزش نیروهای افغان و فعالیتهای ضد تروریستی را بعهده بگیرند.
دولت افغانستان در حال حاضر مذاکرات بر سر پیمان امنیتی با آمریکا برای تنظیم حضور این نیروها در افغانستان را بحال تعلیق درآورده است.

0 comments:

Post a Comment