• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Saturday, July 6, 2013

موج تازه اعدام ها در ایران

Posted by UNITY4IRAN On 1:04 PM No comments

گزارشات انتشار یافته نشان می دهند که دستگاه قضایی رژیم در ۱۴ روز نخست تیرماه امسال، دستکم ۴۴ نفر را اعدام کرده است.
خبرگزاری کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، رژیم جمهوری اسلامی بعد از برگزاری نمایش انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه امسال، موج جدیدی از اعدام ها را در زندان ها و ملاء عام با هدف مرعوب ساختن افکار عمومی به راه انداخته است.
در حالی که بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقدند، دادگاه‌های افراد متهم به قاچاق مواد مخدر به شدت از نرم ها و استانداردهای قضایی حتی در داخل ایران نیز فاصله دارد.
در حال حاضر بیش از 80 زندانی عقیدتی محکوم به اعدام هستند. در میان این عده، پنج عرب دیگر که به اتهام محاربه محکوم شده اند، 20 کُرد و چند بلوچ، چند نفر متهم به ارتباط با گروه های مخالف در خارج و چند کارشناس اینترنتی و برنامه نویسی وجود دارند.
تعداد کُل واقعی ممکن است بسیار بیش از این باشد زیرا دولتمردان ایران از ارایه اطلاعات در باره صدور و اجرای حکم های اعدام، به ویژه در باره زندانیان عقیدتی و سیاسی خودداری می کنند.

0 comments:

Post a Comment