این کارکنان درباره دلایل استعفای جمعی خود می گویند ، نسبت به شیوه ویراستاری اخبار مربوط به مصر انتقاد داشته و اینکه از آنها خواسته شده بود که اخبار را به طرفداری از اخوان المسلمین تنظیم کنند.
به گزارش روزنامه " گلف نیوز" چاپ امارات، تاکنون 22 تن از کارکنان الجزیره در اعتراض به پوشش خبری حوادث مصر، استعفا داده اند اما رسانه های دیگر شمار مستعفیان از این شبکه را تنها 7 نفر گزارش کرده اند.

حجاج سلامه خبرنگار الجزیره که یکی از مستعفیان است به روزنامه "گلف نیوز" گفت:" شبکه الجزیره اخبار دروغ در مورد مصر منتشر می کرد و اذهان بینندگان را گمراه می نمود".

این روزنامه افزود: چهار کارمند مصری که در بخش سردبیران این شبکه کار می کردند، در اعتراض به این سیاست الجزیره استعفا دادند.

کرم محمود، گوینده الجزیره نیز گفت که در اعتراض به پوشش خبری حوادث مصر از این شبکه استعفا داده است.

او به تلویزیون العربیه گفت:" من حس کردم که اشتباهاتی در تنظیم اخبار وجود دارد، خصوصا زمانی که مصر در حال گذار ار فاز بسیار حساسی از تاریخ خود است، لذا باید در انتخاب و پخش اخبار و مطالب دقت زیادی به خرج داده و بدانیم که چه منتشر می کنیم.

محمود به گلف نیوز گفت: پوشش حوادث مصر توسط الجزیره متعصبانه بود، اما بعضی تلویزیون های محلی مصری از الجزیره هم بدتر عمل کردند.

وی افزود: من از پوشش خبری تلویزیون های محلی مصر از وقایع این کشور، خیلی انتقاد دارم چون آنها اصلا بی طرفی را که شرط انتشار اخبار درست و صحیح است، رعایت نکردند.

محمود افزود: برغم اینکه از الجزیره استعفا داده ام، اما احترام خاصی برای این شبکه قایل هستم و بر این باورم که این شبکه احترام خویش را حفظ خواهد کرد.

از سوی دیگر مؤسسه الجزیره تایید کرد که شماری از کارکنان این شبکه از جمله کارکنان بخش تلویزیون "مصر مباشر" از کار خود استعفا داده اند، این بخش از تلویزیون الجزیره ویژه پخش برنامه برای مصر است .

عبدالطیف المناوی مولف و روزنامه نگار و مسئول اخبار مصر در تلویزیون دولتی این کشور در دوران حسنی مبارک ، گفت: الجزیره به یک سخنگوی تبلیغاتی اخوان المسلمین تبدیل شده بود.

وی افزود: من به کسانی که در اعتراض به این روش الجزیره استعفا داده اند، درود می فرستم.