• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Tuesday, July 16, 2013

یورش نیروهای انتظامی و اطلاعاتی رژیم به روستاهای بلوچستان

Posted by UNITY4IRAN On 12:00 PM No comments

به گزارش خبرگزاری حکومتی "مهر" نیروهای انتظامی و امنیتی رژیم به بهانه هاهی واهی به برخی روستاهای شهرستان "قصرقند" بلوچستان یورش برده و اقدام به بازداشت اهالی این روستاها نموده اند.
خبرگزاری کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، منابع محلی از ترس و رعب اهالی روستاها از جمله زنان و کودکان خبر دادند و افزودند نیروهای امنیتی و نظامی رفتاری بسیار خشن علیه مردم عادی در پیش گرفته اند که باعث خشم و وحشت اهالی منطقه شده است.
آنان همچنین اعلام کرده اند، هجوم نیروهای دولتی به این منطقه باعث خسارات فراوانی به دام ها، احشام، و زمین های کشاورزی مردم شده، است. گفتنی است که در روستای کوچک "روکشه" پنج نفر دستگیر شدند. برخی از روستاها از جمله روستای "کورسر" نیز در محاصره نیروهای انتظامی قرار دارد.

0 comments:

Post a Comment