وزیر خارجه آمریکا که در یک کنفرانس خبری مشترک با ناصر الجوده همتای اردنی خود در امان شرکت می کرد، گفت:" مسئله وقوع کودتا در مصر مشخصا مسئله ای بسیار بغرنج و پیچیده است."
وی افزود:" مصر با شرایطی غیرعادی روبرو بود، مسئله، مسئله زندگی یا مرگ و احتمال آغاز جنگ داخلی بود، اما اکنون فرایند قانون اساسی، اوضاع را به سرعت به پیش می برد."
دولت آمریکا درباره اینکه برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر از دید ایالات متحده کودتا تلقی می شود یا خیر، همچنان سکوت اختیار کرده است.
واشنگتن در صورتی که عزل مرسی در مصر را کودتای نظامی به شمار آورد، در پی آن کمک های خود از جمله 1.3 میلیارد دلار کمک نظامی به قاهره را به حالت تعلیق در خواهد آورد.
محمد مرسی پس از برگزاری تظاهرات گسترده از سوی مخالفان در قاهره و شهرهای بزرگ مصر، در سوم ژوئیه توسط ارتش مصر از قدرت برکنار شد.
در پی برکناری مرسی از قدرت، هواداران وی و گروه اخوان المسلمین در اعتراض به اقدام ارتش مصر تظاهراتی را در قاهره برگزار کردند.
هوادران مرسی در میدان " الرابعه العدویه" که به مکان اصلی تجمع گروه اخوان المسلمین تبدیل شده، می گویند تا بازگشت مرسی به ریاست جمهوری در این میدان باقی خواهند ماند.