• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Thursday, July 11, 2013

وضعیت نامساعد جسمی یکی از زندانیان سیاسی در زندان اوین

Posted by UNITY4IRAN On 11:17 AM No comments

بیماری هوتن دولتی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین رو به وخامت گذاشته است و توجهی به بیماری این زندانی سیاسی نمی‌شود.
به گزارش کلمه، هوتن دولتی به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر بیانیه‌ها و پیامهای جبهه ملی و عضویت در این جبهه و تشکیل گروه تهیه فیلم و مستند در زندان به سر می‌برد.
او اواخر اسفندماه سال گذشته بازداشت شد و نزدیک به یک ماه را درانفرادی بند ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت و با اینکه درخردادماه سال جاری درشعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست مقیسه محاکمه شد ولی هنوز حکم وی ابلاغ نشده و قرار وثیقه او نیز ملغی شده است.
این زندانی سیاسی همچنین از بیماری پرولاپس دریچه می‌ترال رنج می‌برد و از سال ۸۰ تحت نظر پزشک قلب بوده که زندان ادامه درمان وی را با خلل موجه کرده است.

0 comments:

Post a Comment