• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Sunday, July 7, 2013

محرومیت یکی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر از درمان پزشکی

Posted by UNITY4IRAN On 11:03 AM No comments

علی‌رضا فرهانی که ۱۰ روز پیش از ناحیه دست آسیب دیده است، از درمان پزشکی محروم مانده.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، علی‌رضا فرهانی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج که ۱۰ روز پیش در هنگام ورزش از ناحیه دست راست آسیب دیده است، تاکنون از درمان پزشکی محروم بوده است.
یکی از زندانیان زندان رجایی شهر کرج در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت: "وی در هنگام ورزش زمین خورد و یکی از انگشتان دست راستش شکسته است. ولی مسئولین بهداری هربار با بهانه‌ای از درمان وی طفره می‌روند."
علی‌رضا فرهانی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج به اتهام اقدام علیه امینت کشور به ۵ سال زندان محکوم شده است.

0 comments:

Post a Comment