• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, July 19, 2013

توافق های اولیه بین ایران و عراق برای توسعه میدان های نفتی مشترک

Posted by UNITY4IRAN On 2:53 PM No comments

رادیو فرانسه: وزارت نفت جمهوری اسلامی امروز از توافق های اولیه بین ایران و عراق در جهت تشکیل کمیته ای مشترک برای بررسی توسعه میدان های مشترک نفتی بین دو کشورخبر داد. این  در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سالگرد پذیرش قطعنامه 598 - که به جنگ 8 ساله بین ایران و عراق مهر پایان زد، به دعوت رسمی همتای عراقی اش به این کشور سفر کرده است.
مسئولان نفتی ایران و عراق در مورد تشکیل شرکتی برای بهره‌برداری از میدان های نفتی مشترک  مذاکره می‌کنند.
علیرضا نیکزاد رهبر، سخنگوی وزارت نفت در این باره به خبرگزاری فارس گفته است:" تأسیس شرکت مشترک بین ایران و عراق برای توسعه میادین مشترک نیازمند توافقات اولیه است و پس از آن می‌توان درباره شیوه‌های اجرایی مذاکره کرد." وی تأکید کرده که این مذاکرات هنوز مراحل اولیه را طی می‌کنند و در سفر وزیر نفت به عراق کلیات این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.
سخنگوی وزارت نفت همچنین گفت که نتایج بررسی های یک کارگروه مشترک، نقشه راه توسعه میادین مشترک ایران و عراق را تبیین میکند. وی در این باره افزود: "ایران و عراق برای نیل بدین مقصود یک کمیته مشترک تشکیل داده اند. مسئول ایرانی کمیته علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت است و از سوی عراق نیز یکی از معاونان وزیر نفت عراق به عنوان مسئول در این کمیته منصوب شده است."
علیرضا ضیغمی مسئول ایرانی این کمیته مشترک گفت: "وزرای نفت ایران و عراق درمشهد توافق کردند این کار سرعت بگیرد." وی افزود که بر اساس این توافق قرار شد تا از هر گروه میادین مشترک، یک میدان انتخاب گردد تا مورد ارزیابی فنی قرار گرفته و امکان توسعه، تولید و کار پژوهشی مشترک بر روی این میادین فراهم شود.
معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی گفت که برای شروع این بررسیها، میادین مشترک به 3 گروه تقسیم شده اند:"میادین در حال تولید، میادین در حال توسعه و میادین اکتشافی."
علیرضا ضیغمی گفت که اولین‌باری است که بین ایران و یکی از همسایگان برای بهره‌برداری مشترک از میادین اقدامی عملی انجام می‌شود. وی تأکید کرد "اگر این کار انجام شود، ضمن آنکه در دیگر میادین مشترک ایران و عراق پیگیری خواهد شد، الگویی برای همکاری بین ایران و دیگر کشورهای منطقه خواهد بود."
معاون وزیر نفت توضیح داد: "هر سال حداقل 6 جلسه یعنی 3 جلسه در ایران و 3 جلسه در عراق برگزار می‌کنیم و در حال حاضر مهندسین نفت و تخصص‌های مرتبط به صورت دوره‌ای جلسه دارند و میادین پایلوت را بررسی می‌کنند."

0 comments:

Post a Comment