• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, July 29, 2013

ادامه بی توجهی مسئولین در روند درمان یک زندانی سیاسی

Posted by UNITY4IRAN On 3:44 PM No comments

رسول بداقی که از درد شدید در ناحیه سر و چشم رنج میبرد، همچنان با بی توجهی مسئولین در روند درمانش روبروست.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، رسول بداقی زندانی سیاسی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، که از دردهای شدید در ناحیه سر و چشمها رنج میبرد و به تشخیص پزشک متخصص باید در بیمارستان خارج از زندان بستری میگردید، همچنان با بی‌توجهی مسئولین در اعزام به بیمارستان روبروست.
یکی از نزدیکان وی به گزارشگر هرانا گفت: "ما روز گذشته برای تعیین تکلیف نامه پزشک متخصص (قینی) مراجعه کردیم و به نزد دادستان که از مرخصی برگشته بودند رفتیم. دادستان به ما اطلاع داد که طی فکسی به زندان دستور داده تا اقدامات لازم جهت بستری شدن رسول بداقی انجام گیرد. با این وجود مسئولین زندان همچنان در اعزام وی به بیمارستان کوتاهی می‌کنند."
وی همچنین ادامه داد: "ما مطلع شدیم رسول بداقی طی نامه ای به رئیس زندان اعلام کرده، در صورتی که تا روز پنج‌شنبه جهت مداوا به بیمارستان اعزام نشود، در نگهبانی زندان اقدام به تحصن اعتراضی خواهد کرد."
رسول بداقی زندانی سیاسی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران به دلیل دفاع از حقوق معلمان و دانش آموزان و اعتراض نسبت به خصوصی سازی مدارس و زیر پا گذاشتن اصل سی قانون اساسی، مدت چهار سال است در زندان به سر می‌برد.
وی در دوران قبل از زندان به همراه سایر معلمان و اعضای تشکل‌های صنفی سراسر کشور، به شیوه‌های گوناگون اعتراضات خود را به گوش جهانیان رسانده است.

0 comments:

Post a Comment