• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Wednesday, July 3, 2013

تحصن در خیابان پاستور+تصاویر

Posted by UNITY4IRAN On 3:02 PM No comments

ایسنا به نقل از پارسینه نوشت: این صحنه عجیب عبارت بود از پیرزنی در حال احتضار روی تشک در کنار ایست و بازرسی نهاد ریاست جمهوری با بریده‌هایی از روزنامه‌های جام‌جم و همشهری و بنرهایی مبنی بر درخواست کمک و رسیدگی از سوی مقام معظم رهبری.
خبرنگار پارسینه کسب اطلاع کرد که پیرزن مذکور، همسر شخصی به نام زند وکیل از بانیان و حامیان موزه فرش ایران است.

0 comments:

Post a Comment