• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Sunday, July 14, 2013

اخذ تعهد از دانشجویان دانشگاه تهران برای اجرای ضوابط پوششی

Posted by UNITY4IRAN On 11:00 AM No comments

اینجانب ضمن مطالعه ضوابط پوشش دانشگاه تهران، خود را متعهد به اجرای آن میدانم.
دانشجویان دانشگاه تهران امروز با باز کردن صفحه آموزشی خود با این پیغام مواجه شده اند.
با مطالعه مطالب صفحه متوجه می شوی که دانشگاه تهران در اقدامی عجیب اقدام به اخذ تعهد آنلاین از دانشجویان برای رعایت ضوابط پوششی این دانشگاه کرده است.
به گزارش منابع دانشجویی، دانشجویان پس از مراجعه به پورتال شخصی خود در سایت آموزش این دانشگاه با صفحه اخذ تعهد ضوابط پوششی و موارد آن مواجه شده اند.
“پوشش ساده و باوقار، آرایش و پیراش متناسب با شان دانشگاه، استفاده از مقنعه، شلوار و مانتو بلند برای خانم ها” ضوابطی است که باید دانشجویان به آن ها متعهد شوند.
مسئولان دانشگاه موارد غیر مجاز را هم معرفی کرده اند.
“عدم استفاده از لباس، علائم، نقوش و … مغایر با ارزش های دینی و ملی”، “عدم استفاده از لباس های تنگ و بدن نما یا لباس هایی با رنگ تند و زننده” و آخری “عدم استفاده از آرایش هایی که جنبه زیبایی و جلب توجه دیگران را دارد”.
در آخر هم دانشجویان تهدید شده اند که در صورت عدم رعایت ضوابط یاد شده به کمیته انضباطی معرفی شده و با آن ها برخورد خواهد شد.
در آخر هم تنها یک گزینه به چشم می خورد، گزینه “تایید”.
عمر دولت دهم با تمام آزار و اذیت هایش علیه دانشجویان تا چند روز دیگر به پایان خواهد رسید. دولت یازدهم اما وعده داده است که نگاه تنگ نظرانه و امنیتی بر دانشگاه ها را بر خواهد چید. وعده هایی که باید چند صباحی منتظر ماند و نتایجش را دید.

0 comments:

Post a Comment