• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Sunday, July 14, 2013

جعفر توفیقی: هیچ دانشجویی نباید به خاطر عقاید سیاسی حذف شود

Posted by UNITY4IRAN On 3:03 PM No comments

دانشجونیوز: جعفر توفیقی، مسئول کارگروه تدوین نظرات و پیشنهادات کارشناسان پیرامون وزارت علوم، در گفتگویی با ایسنا از حذف دانشجویان به دلیل عقاید سیاسی انتقاد کرد.
وزیر علوم سابق دولت محمد خاتمی با بیان اینکه “به نظر من هیچ دانشجویی نباید به بهانه گرایش سیاسی و نوع تفکر و سلیقه‌اش با هر عنوانی محدود و حذف شود و از تحصیل محروم شود” افزود: در یک جامعه آزاد که شعار مردم سالاری داده می‌شود این جزو حقوق طبیعی است. به نظر من برازنده دانشگاه‌ها نیست که دانشجویی به خاطر طرز فکر سیاسی از ادامه تحصیل محروم شود. بارها گفته شده مسائل انضباطی آیین نامه های خودش را دارد و با ادامه تحصیل دانشجویان نباید برخوردهای سیاسی شود و اگر موردی هم در این سال ها بوده حتما باید در آن تجدیدنظر شود.
آقای توفیقی در بخش های دیگر این گفتگو خواستار استقلال دانشگاه های کشور و آزادی بیان و تشکل های دانشجویی در دانشگاه های کشور شده است.

0 comments:

Post a Comment