• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, July 22, 2013

محکومیت تایید حکم اعدام ۴ زندانی اهوازی توسط ۲ زندانی سیاسی

Posted by UNITY4IRAN On 5:12 PM No comments

نامه فعال کارگری شاهرخ زمانی و زندانی خالی حردانی در محکومیت تایید حکم قرون وسطایی اعدام ۴ زندانی سیاسی اهوازی و سایر برخوردهای غیرانسانی که علیه زندانیان روا داشته می شود جهت انتشار در رسانه ها در اختیار « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قرار داده شده است.
متن نامه به قرار زیر می باشد:
دولت اعتدال نمی تواند متضمن آزادیهای مشروع و قانونی باشد چونکه ماهیت رژیم، ماهیت دیکتاتوری است. اقوام و ملیتهای ایرانی، کارگران، زنان، دانشجویان، روزنامه نگاران با خطکش شکسته اندازه گیری می شوند و قانون ظالمانه دستگاه قضایی مستقیم زیر نظر رهبر می باشد، مسئول این همه بی قانونی و تدبیر است.
ندای مردم ندای آزادی و عدالت طلبی است و آتش فریادهای مردم همچنان زیر خاکستر است.
ما زندانیان سیاسی تایید حکم اعدام برای زندانیان سیاسی اهواز را و زیر حکم اعدام بودن تعدادی از سنی مذهب ها را محکوم کرده و خواستار پایان دادن به این همه کشتار و اعدام و شکنجه هستیم.
شاهرخ زمانی در ۲۹ تیر ماه ۹۲ به دادسرای اوین برده شد تا پاسخ گوی پرونده جدید خود مبنی بر توهین به رهبری باشد. ایشان گفته: این پرونده کاملا ساختگی است. همچنان دکتر فواد مقدم از جامعه بهاییان به بیمارستان برده شد ولی بدون نتیجه باز گردانده شد. ایشان از ناحیه قلبی رنج می برد و وضعیت جسمی وی خطرناک می باشد.
توهین، ترعیب، تطمیع از طرف عوامل پشت پرده سازمانهای امنیتی در زندان رجایی شهر بر علیه زندانی اعتصابی شهرام پور منصوری برای شکستن اراده او همچنان ادامه دارد.
۱۶۰ تن از زندانیان اهل سنت در زندان رجایی شهر به علت توهین شرکت ایرانسل به باورهای مردم سنی مذهب به مدت ۳ روز از شنبه تا دوشنبه  دست به اعتصاب غذا زدند.
فعال کارگری زندانی شاهرخ زمانی و زندانی خالد حردانی
تیرماه ۱۳۹۲

0 comments:

Post a Comment