خبرهای رسیده به ''العربیه.نت'' حاکی از آن است که ''بسمه الجبوری'' زنی عراقی که حم ۵ سال زندان خود را در زندان اوین تهران می گذراند، با چنین سرنوشتی مواجه شده است.
به دلیل این که مقام های قضایی و امنیتی ایران تاکنون درباره پرونده این زن عراقی اظهار نظری نکرده اند، اطلاع بی طرف از کل ماجرا مساله ای دشوار است. اما در این گزارش دستکم بخشی از ماجرا از زبان ''بسمه الجبوری'' مطرح می شود.

''بسمه الجبوری'' زن حدودا ۴۰ ساله عراقی است که همسر اولش کشته شده است. به گفته او، پس از چندی با یکی از کارمندان سفارت ایران در بغداد به نام ''محمدرضا قربانی'' که متاهل هم هست، آشنا شده و زن ''صیغه ای''‌ او می شود.

فرزندان خانم الجبوری از ارتباط او با این دیپلمات اطلاعی ندارند و او به شکلی مخفیانه به این رابطه ادامه داده بود.

به گفته ''بسمه'' چندی پس از این رابطه، ''محمدرضا قربانی'' از او می خواهد که برای زیارت و سیاحت، به ایران برود. اما بسمه در بدو ورود به ایران در فرودگاه بین المللی امام خمینی بازداشت و در مراحل بازجویی، متهم به ''جاسوسی'' می شود. سرانجام پس از محاکمه ''بسمه الجبوری'' به ۵ سال زندان محکوم می شود.

در این ماجرا، یکی از کارمندان فرودگاه که به خواست ''محمدرضا قربانی'' قرار بود از ''بسمه'' استقبال کند، از مقام های فرودگاه سراغ او را می گیرد اما خود گرفتار می شود. این کارمند فرودگاه دستگیر و برای مدتی را در زندان می گذراند اما پس از چندی آزاد می شود.

برای ''العربیه.نت'' هنوز تمام ابعاد این ماجرا مشخص نشده است، اما آن چه مسجل است این است که ''بسمه الجبوری'' با زبان فارسی آشنایی ندارد و به سختی می تواند با همبندیانش ارتباط برقرار کند. او از کوچکترین امکانات کنسولی برخوردار نیست و سفارت عراق در تهران حتی سراغی از او نگرفته است.
''بسمه الجبوری'' حتی از حق تماس تلفنی با بستگان خود محروم است. این اقدام باعث شده که بارها در زندان، اقدام به خودکشی کند اما هر بار دیگر زندانیان متوجه شده و این اقدام را ناکام گذاشتند.