یک مسئول در وزارت کشور مصر هم به خبرگزاری فرانسه گفته است که شماری از اعضای گروه اخوان المسلمین پس از صدور حکم بازداشت، تحت پی گرد قرار گرفته اند، او اما از بیان جزئیات بیشتري ىر اين باره خودداری کرد.
در همین راستا، منابع امنیتی از بازداشت سعد الکتاتنی رئیس حزب "آزادی و عدالت" بازوی سیاسی گروه اخوان المسلمین و رشاد البیومی معاون رهبر "اخوان المسلمین" خبر داده اند.

همچنین خبرهايی از بازداشت شماری دیگر از شخصیت های اخوان المسلمین و تعدادی از مدیران شبکه های تلویزيونی نزدیک به این گروه منتشر شده است .

از سوی دیگر منابع قضایی اعلام کردند که حکم حبس یک ساله هشام قندیل نخست وزیر مصر و برکناری او از سمتش صادر شده است.

این منبع گفته است که دادگاه کیفری تجدید نظر، حکم صادره در محکومیت قندیل به خاطر امتناع از اجرای حکم قضایی در باز پس دهی شرکت پنبه زنی ''نیل'' را تایید کرده است. این شرکت در دوره حکومت حسنی مبارک به بخش خصوصی فروخته شده بود.