مخالفان سوری می گویند هزاران غیرنظامی که در شهر حمص به محاصره نیروهای اسد در آمده اند، با خطر قتل عام مواجه هستند.
شهر حمص در هفته های اخیر شاهد گسترده ترین حملات موشکی و بمباران های مکرر هوایی از سوی نیروهای اسد بوده است.
به گزارش کمیته هماهنگی انقلاب سوریه امروز انفجارهای مهیبی مناطق مختلف اطراف دمشق از جمله "القلمون" را لرزاند.
شاهدان عینی می گویند صدای انفجارهای شدیدی که امروز در حومه دمشق شنیده می شد در اثر سقوط موشک های زمین به زمین نیروهای اسد بر روی مناطق مسکونی مخالفان سوری بوده است.
بر اساس این گزارش نیروهای اسد با توپخانه، موشک های زمین به زمین و موشک گراد مناطق النزهه، الزهرا، باب السباع و قلعه آثار قدیمی سوریه در حمص را مورد هجوم قرار دادند .
این در حالی است که کمیته های هماهنگی انقلاب سوریه گزارش دادند که طی 24 ساعت گذشته بیش از 150 تن از غیرنظامیان سوری در مناطق مختلف این کشور در اثر آتشباری اسلحه سنگین نیروهای ارتش اسد کشته شدند.