• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Wednesday, July 17, 2013

اعتراض زندانیان بند ۳۵۰ اوین و انتقال ۶ تن از ایشان به سلول انفرادی

Posted by UNITY4IRAN On 8:28 PM No comments

در پی انتقال علی ناظری از بهداری زندان اوین به زندان زابل، بند ۳۵۰ شاهد اعتراضاتی بود و ۶ تن از زندانیان سیاسی به سلول انفرادی منتقل شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، روز گذشته دکتر علی ناظری از بهداری زندان اوین با برانکارد به زندان زابل تبعید شد.
این حرکت، اعتراض زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین را در پی داشت و مسئولین زندان نیز در جواب، ۶ تن از ایشان را برای مدت ۲۰ روز و به صورت تنبیهی به سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ انتقال دادند.
اسامی این ۶ نفر عبارت است از: سعید متین‌پور، امیرخسرو دلیرثانی، هوتن دولتی، سیامک قادری، محمد ابراهیمی و ابراهیم بابایی.

0 comments:

Post a Comment