• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Sunday, July 21, 2013

ممانعت نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم افطاری اعضای نهضت آزادی در اصفهان

Posted by UNITY4IRAN On 5:03 PM No comments


نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم افطاری در خانه عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در اصفهان جلوگیری کردند.
به گزارش میزان خبر، نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم افطاری در منزل مصطفی مسکین با اطلاق عنوان مجرمانه و غیرقانونی، جلوگیری به عمل آوردند.
این مراسم سابقه‌ای چهل ساله دارد و حتی در زمان حکومت پهلوی نیز بدون مزاحمت برگزار شده است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بعد از انقلاب و به خصوص در سالهای اخیر فشار زیادی بر روی برگزار کنندگان مراسم عبادی در اصفهان وارد کرده‌اند، به طوری که بار‌ها به مراسم نماز جمعه نیروهای نواندیش مذهبی در اصفهان که قدمتی ۷۰ ساله دارد، حمله کرده و افراد شرکت کننده در آن را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند و خواندن نماز جمعه توسط نیروهای نواندیش مذهبی را عملی غیرقانونی دانسته‌اند.

0 comments:

Post a Comment