• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Thursday, July 11, 2013

احضار یک فعال کُرد به دادگاه انقلاب مریوان

Posted by UNITY4IRAN On 7:09 PM No comments

یک فعال کُرد با اینکه پس از یک هفته بازداشت با صدور قرار کفالت مرخص شده بود، باید روز شنبه آینده که برایش تاریخ برگزاری دادگاه تعیین شده، حاضر شود.
بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ابراهیم نیک پی فعال مدنی که مدتی پیش توسط نیروهای امنیتی شهر مریوان بازداشت و مدت یک هفته را در بازداشت بسر برد ، برای او در روز شنبه آینده تاریخ برگزاری دادگاه تعیین وقت شده است و باید در این روز در دادگاه انقلاب شهر مریوان حاضر شود.
گفتنی است که روز يکشنبه ۰۹ تير ۱۳۹۲، ابراهیم نیک که یکی از فعالان شهر مریوان است بعد از یک هفته در بازداشت اداره اطلاعات با قرار گذاشتن وثیقه به مبلغ 200 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده بود.
بنابر این گزارش، اتهامات نامبرده از سوی مقامات امنیتی این بوده که برای کار و امرار معاش به کردستان عراق رفته بود ذکر شده است.

0 comments:

Post a Comment