• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Tuesday, July 23, 2013

شکنجه های وحشیانه و رفتارهای غیرانسانی علیه زندانیان در سلولهای انفرادی زاهدان

Posted by UNITY4IRAN On 10:36 AM No comments

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» معلم زندانی محمدامین اگوشی و ایرج محمدی پس از ۲ هفته نگهداری در سلولهای انفرادی و شرایط غیرانسانی به سلولهای خود باز گردانده شدند.
معلم زندانی محمدامین آگوشی و زندانی ایرج محمدی بیش از ۲ هفته پیش به سلول انفرادی بند قرنطینه منتقل شدند.
معلم زندانی به دلیل اعترض به شرایط غیرانسانی در زندان و غیرقانونی بودن حبس خودش اقدام به گچ گرفتن سر و صورت خود نمود و از این طریق اقدام به اعتصاب غذا نمود.
زندانبانان ولی فقیه به جای رسیدگی به خواسته های این زندانی، وی را به سلول انفرادی منتقل نمودند. در پی این انتقال، ایرج محمدی با بیانیه ای اقدام به حمایت از خواسته های همبندش نمود.
فردی به نام رنگریز معاون امنیتی محمد مرزیه دادستان زاهدان که یکی از سرکوبگران اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان می باشد دستور داد تا ایرج محمدی را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه منتقل نمایند.
سلولهای انفرادی قرنطینه فاقد سیستم خنک کننده و تهویه می باشد این در حالی است که گرمای شدید باعث می شود که به زندانی در این سلولها به خاطر نبود سیستم تهویه و خنک کننده حالت خفگی دست بدهد و شرایطی کاملا غیرقابل تحمل برای زندانی ایجاد می نماید.
زندانبانان ولی فقیه برای تحت فشار قرار دادن زندانیانی که در اعتراض به این شرایط دست به اعتصاب غذای تر می زنند از دادن آب به آنها خوداری می کنند و یا اینکه آب کثیف و شور به زندانی داده می شود تا بیشتر تشنگی بر او فشار آورد. گرمای شدید و عرق ریختن مستمر زندانی در سلولهای انفرادی در اکثر مواقع منجر به بی حال شدن و بیهوش شدن زندانی می گردد.
از طرفی دیگر زندانیان بی دفاع در سلولهای انفرادی با باتون و لوله های فلزی مورد ضرب و شتم قرار می گیرند.
زندانیان بصورت بسیار محدود حق استفاده از سرویسهای بهداشتی را دارند و از استحمام محروم می باشند. در حال حاضر بیش از ۷۰ زندانی در سلولهای انفرادی نگه داشته می شوند که بعضی از آنها بیش از ۶ ماه است که در سلولهای انفرادی نگهداری می شوند.
اخیرا دادستان زاهدان محمد مرزیه یکی از سرکوبگران خونین اهل سنت در استان سیستان وبلوچستان برای پنهان ماندن چهره غیرانسانی خود فردی به نام رنگریز معاون امنیتی خود را مسئول سرکوب زندانیان عقیدتی، سیاسی و عادی در زندان زاهدان نموده است. رنگریز همراه با غلامی رئیس اطلاعات زندان، خسروی رئیس زندان و بابایی رئیس سازمان زندانهای استان که پیش از این از سرکوبگران زندانیان سیاسی در زندان اصفهان بود مسئول شکنجه و سرکوب زندانیان سیاسی، عقیدتی و عادی در زندان زاهدان هستند.      
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تشدید فشارها و سرکوبهای وحشیانه علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی  که در زندانهای ایران در اسارت بسر می برند ، به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت را محکوم می کند و از کمیسرعالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده آخوند علی خامنه ای و آخوندهای همدست وی به مراجع قضایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
اول  مرداد ۹۲ برابر با ۲۳ ژوئیه۲۰۱۳
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

0 comments:

Post a Comment